گروه شیمی و آزمایشگاه منطقه ۷ تهران
اخبار و اطلاعات و تاز ه هااز گروه شیمی منطقه ۷ تهران
درباره وبلاگ
نظرسنجی
شما به عنوان دبیر شیمی از وب گروه شیمی چه انتظاری دارید؟


اصول وفنون طراحی سوال

1-اصولی كه باید قبل از طراحی سوال به آن توجه شود:

در طراحی آزمون وی‍‍‍‍ژگی های دانش آموزمد نظر باشد وتعداد سوالات وبسته ‍‍پاسخ یا باز پاسخ بودن آزمون با توجه به آنها در نظر گرفته شود.

در طراحی آزمون به بودجه بندی كتاب توجه شود.

هدف ازمون مشخص شود وبا توجه به هدف،نوع آزمون (مسابقه،آزمون پیشرفت...)تعیین گردد.

اهداف آموزشی مورد نظر در جدول مشخصات درج گردد.در صورت امكان هدف نویسی توسط چند معلم و طراح انجام شود.دقت شود در كل ازمون،اهداف كم ارزش ملاك عمل قرار نگرفته وسوال پیش پا افتاده داده نشود.

بر اساس بندهای 1تا4 جدول مشخصات درج شود.

طبقات حیطه شناختی مورد انتظار ،در جدول مشخصات درج شود.

2- اصولی كه باید هنگام طراحی سوال به آن توجه شود:

سوال باید اهداف آن درس را بسنجد بدین ترتیب سوال با هدف آموزشی منطبق بوده وبه روایی آزمون كمك میكند.

بر اساس سطوح شناختی تعیین شده در جدول مشخصات از انواع سوالات باز پاسخ و بسته پاسخ استفاده شود.

باافزایش تعداد سوال ها اهداف بیشتری تحت پوشش قرار گیرد.

بارم بندی با توجه به سطوح حیطه شناختی وارزش واقعی سوال تعیین شود.طرح سوال توسط دو نفر انجام شود تابا باز بینی سوال وجواب از نظر علمی ،ایین نگارش ،زمان پاسخگویی،بارم و...خطا را به حداقل برسانیم.

در سوالاتی كه هدف ارزشیابی میزان فهم دانش اموزان است ونه دقت محاسباتی ،از اعداد ساده استفاده شود.

صورت سوال ها از نظر آیین نگارش وخط نگارشی واضح ومشخص باشد.

سوال تا حد امكان مختصر ،ساد.ه،روشن وسلیس باشد.از توضیح غیر ضروری وگمراه كننده در متن سوال خود داری شود.متن سوال با شكل ،نمودار و جدول استفاده شده مطابقت داشته باشد.

در صورت امكان توضیحات ضروری در متن سوال اورده شودودر داخل پرانتز درج نگردد.

متن سوال برای همه دانش آموزان یك مفهوم را القا كندتا همه بتوانند پاسخ مشخصی را ارائه كنند.

بابه كار بردن افعال صحیح،انتظار خود از دانش آموزرا مشخص نموده ودر صورت لزوم واحد مقیاس ،میزان دقت مورد انتظاردر پاسخگویی باز گو شود.

 از به كار بردن كلمات منفی در متن سوال خوداری شود در صورت به كار بردن كلمات منفی در جملات ، آن ها مشخص گردد.

در طرح سوال از به كار بردن كلمات منفی در منفی  پرهیز شود.در متن سوال از اصطلاحات ،مفاهیم و علائم رایج به كار برده شده در كتاب استفاده شود.

هنگام به كار بردن وا‍‍‍ژه هایی مثل مقایسه كنید ،ملاك پاسخگویی مشخص گردد.سوال های طرح شده به گونه ای باشد كه بین متخصصین در پا سخ گویی اختلافی نباشد.

در طرح سوال در سطوح بالای  شناختی نباید سوال كلمه به كلمه از روی متن درس نوشته شود تا فرد بتواند دانش خود را در موقعیت جدید به كار برد.

در سوالی كه مبتنی بر عقاید شخصی است از فرد خواسته شود دلایل وشواهد خود را برای عقیده یا طرز فكر خود ارائه كند.

سوال های كه جواب كوتاه (بله، خیر ...)دارند با كلماتی مانند چرا وچگونه تكمیل شود ودر سوالهای چند گزینه ای علت انتخاب گزینه خواسته شود.

طول متن سوال یا پاسخ متناسب باشد به طوری كه متن سوال خیلی طولانی وپاسخ ان دو كلمه نباشد.

طرح سوالات چند مرحله ای ،فقط در موارد زیر بلامانع است:

الف)در صورتی كه رسیدن تدریجی به یك هدف مطرح باشد.

ب)بخش های یك سوال به یك هدف كلی مربوط شوند.

توجه:1-در سوال ها ی چند مرحله ای همه مراحل یك جواب نداشته باشند (پاسخ هر بخش متفاوت ازدیگری باشد)

2-بند های مختلف یك سوال چند مرحله ای با حروف الفبا مشخص شود.

در صورت امكان از به دبه كار بردن واژه های چه كسی ،چه وقت،كجاو...خوداری شده در عوض از كلماتی مانند چگونه،چرا، وبه چه دلیل استفاده گردد

عباراتی از سوال راهنمای پاسخ صحیح برای برای همان سوال یا دیگر سوال ها نباشد.

سوال ها مستقل از یك دیگر طرح شوند تا جواب دادن به یك سوال منوط به پاسخ دادن به سوالات دیگر نباشد.

متناسب با هر پاسخ درست اراءه شده،نمره لازم داده شود دقت شود به تمام قسمت های نوشته شده در راهنمای تصحیح بارم منطقی ومناسب داده شود وكل نمره را به جواب آخر اختصاص ندهیم.

اگر سوالی برای رسیدن به جواب صحیح چند راه حل داشته باشد در راهنمای تصحیح به تعدد آن اشاره شود.

3-  اصولی كه باید بعد از طراحی سوال به آن توجه شود:

به مشخصات ظاهری سوال (زیبایی،تراكم سوال ها ،خط نگارشی ،وضوح نمودار وشكل و...)توجه شود بارم هر سوال مشخص ودر ستون سمت چپ برگه امتحانی درج شودوجمع نمرات مشخص شود.

از یك مفهوم چند سوال تكراری داده نشود.

زمان بندی كل آزمون منطقی باشد.

ترتیب سوالات تا حد امكان با توجه به تركیبی از موارد زیر تنظیم شود:

1-آسان به دشوار  2-سطوح حیطه شناختی  3-به ترتیب مفاهیم عنوان شده در فصول كتاب سوال انتخاب كردنی داده نشود.

راهنمایی لازم و دستور العمل برای چگونگی پاسخ به آزمون ارائه گردد وبا توجه به نوع سوال وسائل مورد استفاده،ماشین حساب ،زمان ،محل پاسخ،...مشخص گردد.فضای مناسب برای  پاسخ لازم پیش بینی شود.

باز خورد لازم به دانش آموز داده شودوبر روی نتایج آزمون تحلیل صورت گیرد.

گروه شیمی 7آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

*
*
*
*
*
*
*